Heeft u een klacht?

Stap 1. Dien uw klacht in bij Bandu Thuiszorg.

Wij raden u aan om een klacht in eerste instantie aan de betreffende medewerker(s) of leidinggevende te melden. Wellicht weet de medewerker niet dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als u hem of haar daarop wijst. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Bandu thuiszorg. Dit mag via een brief of ons klachtenformulier. Wij reageren binnen 6 weken op uw klacht. In veel gevallen is het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. U kunt van onze medewerkers verwachten dat zij serieus op uw vraag, opmerking of klacht ingaan.

Stap 2. De Klachtenfunctionaris

Wilt u uw onvrede liever met een onafhankelijk persoon bespreken? Of vindt u dat uonvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen? Neemt u dan contact op met deonafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij de klachtenfunctionaris kunt u terecht voor:

  • Een luisterend oor
  • Informatie en advies
  • Bemiddeling
  • Ondersteuning bij het opstellen van een formele klacht

De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft, maar zoekt naar een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Uitgangspunt daarbij is wat u zou willen bereiken met uw klacht. Alle klachten worden door de klachtenfunctionaris vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris onderneemt geen stappen zonder uw toestemming.

U kunt de klachtenfunctionaris op verschillende manieren bereiken.

Klachtenportaal Zorg
ID code: 5884
Telefoon: 0228-322205
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
Post: Westerstraat 117
1601 AD, Enkhuizen

Stap 3. De geschillencommissie

Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de directeur, dan kunt u zich wenden tot onze Geschillencommissie KPZ. Uw ’klacht’ wordt dan een ’geschil’. De klachtenfunctionaris kan u hierover meer informatie geven of kijk op https://www.geschillencommissiekpz.nl.