Verpleging

 

 

Bij Bandu thuiszorg streven we naar het leveren van hoogwaardige verpleging in de vertrouwde omgeving van thuis.

Onze ervaren verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het identificeren, analyseren en behandelen van gezondheidsproblemen. Ze voeren diverse verpleegtechnische handelingen uit, allemaal met als doel het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van onze cliënten.

Bij verpleging valt te denken aan:

 

  • het toedienen van medicatie via injectie of infuus en medicatie aanbrengen op de niet-intacte huid
  • risicovolle handelingen zoals het toedienen van zuurstof
  • het inbrengen en verwijderen van sondes en katheters
  • wondverzorging: inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen bij niet-intacte huid
  • voorbehouden handelingen bijvoorbeeld hoog opgaande klysma
  • lichamelijke controles en het geven van injecties
  • het oefenen met de cliënt om zelf injecties te geven en om te gaan met zuurstof
  • onderzoek naar de gezondheid alsmede het geven van advies
  • instructie en voorlichting over omgang met ziekte
  • preventie en hulpmiddelen en dergelijke

De term ‘voorkoming van verergering’ houdt ook in dat het kan gaan om palliatieve zorg.

Om u zo goed mogelijk te helpen, werken wij nauw samen met huisartsen,
specialisten, apothekers, vrijwilligers(organisaties) en andere maatschappelijke
en gemeentelijke instanties.