Verpleging

Bij verpleging gaat het om het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen.
Bij verpleging valt te denken aan:
  • het toedienen van medicatie via injectie of infuus en medicatie aanbrengen op de niet-intacte huid
  • risicovolle handelingen zoals het toedienen van zuurstof
  • het inbrengen en verwijderen van sondes en katheters
  • wondverzorging: inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen bij niet-intacte huid
  • voorbehouden handelingen bijvoorbeeld hoog opgaande klysma
  • lichamelijke controles en het geven van injecties
  • het oefenen met de cliënt om zelf injecties te geven en om te gaan met zuurstof
  • onderzoek naar de gezondheid alsmede het geven van advies
  • instructie en voorlichting over omgang met ziekte
  • preventie en hulpmiddelen en dergelijke

De term ‘voorkoming van verergering’ houdt ook in dat het kan gaan om palliatieve zorg.

Om u zo goed mogelijk te helpen, werken wij nauw samen met huisartsen,
specialisten, apothekers, vrijwilligers(organisaties) en andere maatschappelijke
en gemeentelijke instanties.
Verzorging en verpleging kunnen overdag geboden worden.

Denk aan terminale zorg of zorg die 24 uur lang nodig is, omdat u niet terecht kan in een verpleeghuis. Of gespecialiseerde zorg die vanuit ziekenhuis geïndiceerd kan worden. Complexe wonden/ stoma/ drains/ aansluiten van apparaten en andere complexe handelingen. Dit wordt gedaan door een gespecialiseerd team van niveau 4 en 5 verpleegkundigen.