Verzorging

Het gaat om het ondersteunen bij-, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse verrichtingen (ADL).
Daaronder is tevens zorg begrepen die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt.
Wij zijn instaat zorg en ondersteuning te leveren vanuit een culturele en religieuze
achtergrond naar uw wens die past bij uw achtergrond.

Bij deze zorg kan gedacht worden aan:

 • het wassen en kleden van de cliënt al dan niet op bed
 • het douchen of baden
 • het opmaken
 • scheren
 • tandenpoetsen
 • het verzorgen van de huid inclusief
 • decubituspreventie
 • het aanbrengen van protheses
 • hulp bij toiletgang
 • hulp bij eten en drinken
 • hulp bij beweging en houding
  (wisselligging, oefenen van de ledematen, tillen, ondersteunen bij verplaatsen of houdingcorrectie, vervoeren in rolstoel)
 • het stimuleren van zelfredzaamheid
 • het zo mogelijk aanleren van ADL-activiteiten