[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bandu BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bandu BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Bandu BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet langer wordt bewaard dan noodzakelijk.

Wat en waarom?

Bandu BV kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bandu BV en / of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier (op papier of op de website) óf telefonisch, aan Bandu BV verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bandu BV of die van een derde partij, onder verantwoordelijkheid van Bandu BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Bandu BV voldoet hierbij aan de eisen die gesteld worden in de landelijke norm voor Informatieveiligheid in de zorg (NEN-7510) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt Bandu BV?
De volgende persoonsgegevens worden t.b.v. contact met u verwerkt:

  • Uw naam- en adresgegevens
  • Uw contactgegevens (telefoonnummer en / of e-mailadres)
  • Waarom Bandu BV deze gegevens nodig heeft

Bandu BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en / of om u schriftelijk (per e-mail en / of per post) te kunnen benaderen als u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bandu BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen dienst. In dat geval, zal Bandu BV ook andere persoonsgegevens van u vastleggen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienst. Wilt u exact weten welke persoonsgegevens van u worden vastgelegd, neemt u dan contact op met Bandu BV.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Bandu BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. Als een bestaande overeenkomst wordt beëindigd dan worden uw gegevens maximaal één jaar bewaard tenzij de wet dit anders voorschrijft.

Worden uw gegevens gedeeld?

Bandu BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u zelf wilt dat Bandu BV uw persoonsgegevens deelt met een derde, bijvoorbeeld een familielid, dan moet u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming aan Bandu BV verlenen.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierbij is Bandu BV gebonden aan wettelijke verplichtingen waardoor mogelijk niet ieder verzoek gehonoreerd kan worden. U kunt een verzoek indienen bij Bandu BV ​info@bandu.nl​. Bandu BV verstrekt de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

Beveiliging van uw gegevens

Bandu BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bandu BV.

In kaart brengen websitebezoek

Bandu BV gebruikt zogenaamde Cookies om bij te houden hoe bezoekers de website van Bandu BV gebruiken. Wij gebruiken deze informatie voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en het gebruik van de website, zodat wij onze diensten en website hierop kunnen afstemmen. Google heeft geen toestemming de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Uw privacy is op deze wijze geborgd.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen in het privacybeleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en / of wijzigingen in wet- en regelgeving, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We zullen samen met u aan de slag gaan om dit op te lossen. Ook als u vindt dat wij ten onrechte geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het stopzetten van de verwerking, neem dan contact met ons op.

Bandu BV
bredewater 16
2715CA Zoetermeer
Telefoonnummer: 06-42481532
Email: ​info@bandu.nl​