Klachtenformulier

U kunt dit formulier gebruiken voor het schriftelijk indienen van een officiële klacht. U heeft tevens altijd de mogelijkheid om uw klacht mondeling kenbaar te maken. In dat geval zal de onafhankelijke klachtenfunctionaris uw klacht schriftelijk opstellen (middels dit formulier) en vervolgens aan u voorleggen, zodat u deze kunt aanvullen en goedkeuren voor de indiening ervan. De klachtenfunctionaris beheert de klachtdossiers.

Klachtenformulier

Vult u in ieder geval de onderdelen met een sterretje (*) in. Deze gegevens hebben wij minimaal
nodig voor het in behandeling nemen van uw klacht.